Close
176 W street name, New York, NY 10014
+1(800)123-4566
info@yoursite.com
O badaniu PBB (Profilaktyczny Bilans Biologiczny) opowiada członek Rady Naukowej Mediprevent – dr Marc Peignier.

Jaką rolę w ludzkim organizmie spełnia mikrobiota? Czym jest badanie Profilaktyczny Bilans Biologiczny (PBB)? Czy badanie to ma zastosowanie w przypadku medycyny estetycznej? O tym w wywiadzie z dr. Marciem Peignier. 

Misja – Medycyna Estetyczna: Na czym polega badanie Profilaktyczny Bilans Biologiczny (PBB) i czym różni się od standardowego badania diagnostycznego?

Dr Marc Peignier: Przede wszystkim Profilaktyczny Bilans Biologiczny to nie badania diagnostyczne, wręcz odwrotnie – są to badania niespecyficzne, systemowe, czyli traktujące organizm jako całość. Ludzkie ciało składa się z ok. 10 mld. komórek, które pozostają ze sobą w stałej kooperacji. W tej chwili chociażby pojedyncza komórka mojego palca stara się odzyskać równowagę, biorąc pod uwagę wszystkie inne procesy, które odbywają się w naszym organizmie w tej chwili. Bilans pomaga nam ocenić stan całego systemu.

Weźmy na przykład wodę, która występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym, gazowym i stałym, które zmieniają się w zależności od temperatury. Podobnie mechanizmy zachodzą w ludzkim organizmie, gdzie systemy zmieniają się w zależności od określonych czynników, czynników skumulowanych. Profilaktyczny Bilans Biologiczny to badania, które pozwalają na ocenę globalnego stanu systemu w sposób niespecyficzny, dlatego jesteśmy na drugim biegunie w stosunku do badań diagnostycznych.

ME: Co jest wskazaniem do skierowania pacjenta na bilans PBB?

M.P: To działa tak samo, jak w medycynie konwencjonalnej, czyli wskazaniem może być każdy objaw, dosłownie wszystko. Różnica polega na tym, że w tym przypadku nie walczymy z symptomem choroby, a zajmujemy się systemową równowagą całego organizmu. Równoważąc system – neutralizujemy objawy. Są dwa sposoby podejścia do problemu; albo staram się wyleczyć skutek (objaw) schorzenia, bo jestem lekarzem, albo wybieram podejście, które pozwoli mi zrównoważyć system poprzez usunięcie przyczyny. Takie podejście dotyczy wszystkich chorób, również ostrych i przewlekłych.

ME: Czy PBB jest refundowany w Szwajcarii i Francji?

M.P: Profilaktyczny Bilans Biologiczny jest refundowany w Szwajcarii, we Francji, na chwilę obecną, nie.

ME: Jakie korzyści dla pacjentów korzystających z zabiegów medycyny estetycznej niesie ze sobą wdrożenie badania PBB?

M.P: Badanie PBB oferuje wiele korzyści we wszystkich obszarach dotyczących zdrowia, również                    w medycynie estetycznej. Do każdej dolegliwości chorobowej można podejść właśnie od tej strony.

ME: Jakie funkcje w organizmie spełnia mikrobiota?

M.P: Mikrobiota to system, który funkcjonuje jak sieć, dlatego staramy się znaleźć równowagę w tym systemie i w tej sieci. Mikrobiota interesuje nas z tego względu, że znajduje się ona na skrzyżowaniu układu nerwowego, oraz systemu odpornościowego. Mikroflora w tym przypadku stanowi swego rodzaju fundament dla całego organizmu.

ME: Jakie choroby atakujące mikrobiotę stanowią największe zagrożenie dla naszego zdrowia?

M.P: Współcześnie największym zagrożeniem dla naszego zdrowia są choroby metaboliczne. Takie schorzenia jak cukrzyca, nadwaga i cholesterol to główna (bezpośrednia lub pośrednia) przyczyna śmiertelności na Ziemi. Wliczyć w to możemy także mnóstwo innych chorób – autyzm, zaburzenia układu nerwowego, choroby sercowo-naczyniowe, raka i infekcje.

ME: Jak wygląda diagnostyka i profilaktyka w zakresie stosowania PBB?

M.P: Diagnostyka mikrobioty polega na badaniu kału i krwi pacjenta. Dzięki temu badania mamy możliwość zrównoważyć mikroflorę tam, gdzie prebiotyki spełniają najważniejsze funkcje. Współcześnie mówi się o przeszczepie mikroflory, a to jest tylko mała część, która jest związana z mikrobiotą. To, co najbardziej nas interesuje to przywrócenie równowagi mikroflorze za pomocą prebiotyków (nie mylić z probiotykami).

Działająca w Polsce firma ALAMEDA wprowadziła badanie mikrobioty tuż po wprowadzeniu bilansu, którymi od strony technicznej zajmuje się moja żona. Na wyniki badań mikrobioty czeka się dwa miesiące. Po otrzymaniu wyników pacjent może udać się do lekarza w celu dokonania ich interpretacji.

ME:  Jak wygląda pozycja medycyny estetycznej w kontekście mitów i stereotypów w Szwajcarii i we Francji?

M.P:  Myślę, że tak samo, jak w innych gałęziach medycyny, tak i w przypadku medycyny estetycznej mity są efektem dostępu do informacji zredukowanej. Przykładem może być przemysł kosmetyczny. Podobnie jak w innych krajach, tak i w Szwajcarii ta gałąź gospodarki funkcjonuje m.in. właśnie w oparciu o mity i wątpliwe podejście do zagadnienia. Sądzę, że kosmetyka jest rzeczywistym obszarem naszych badań. To widać, patrząc na pacjenta, czy jest on w równowadze czy nie.

ME:  Jakie stereotypy/ mity dotyczące medycyny estetycznej najbardziej wpływają na jej popularność w Szwajcarii i we Francji?

M.P:  Zajmuje się niespecyficznym podejściem do pacjenta, stąd trudno jest mi mówić szczegółowo o medycynie estetycznej. Moja odpowiedź brzmi: wygląd. Pacjenci myślą, że z gabinetu wyjdą całkiem odmienieni. Wiele osób, udając się do gabinetu medycyny estetycznej, oczekuje korzystnej zmiany wyglądu. Przeprowadzony zabieg może jednak być szkodliwy dla naszego zdrowia, co wynika z niewłaściwego sposobu wykorzystania informacji dotyczących tego obszaru.

ME: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

Dr Marc Peignier (Szwajcaria) – lekarz rodzinny, członek Rady Naukowej Mediprevent odpowiedzialny za szkolenia lekarzy i dietetyków w zakresie medycyny zapobiegawczej i interpretacji Profilaktycznych Bilansów Biologicznych PBB w Polsce. Wykładowca w Szwajcarii, we Francji i w Polsce, homeopata.